Raha-asiat ovat osa jokaisen ihmisen elämää. Rahan puutteesta keskustellaan yleensä enemmän kuin vauraudesta tai suurteen sijoitusten tekemisen haasteista. Suomalaiset eivät myöskään juuri keskustele palkoistaan, paitsi silloin, kun verotiedot loppusyksyllä julkaistaan. Silloin jokainen selvittää naapureiden, kollegojen ja sukulaisten tulot ja vertaa mielessään omaa tulotilannettaan heihin.

Taloudellinen ahdinko koskee valitettavan montaa suomalaista. Maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet viime vuosina hurjaa vauhtia, ja lainaneuvojat ovat ylityöllistettyjä. Monille rahoituslaitoksille tämä on puolestaan kulta-aikaa, sillä velkakierteeseen ajautuneet ihmiset paikkaavat budjettiaan helposti ottamalla lisää velkaa. On ilmiselvää, että tämä ei ole hyvä idea. Velkaantumiskierre kannattaakin katkaista siinä vaiheessa, kun maksuhäiriömerkintöjä ei vielä ole ja luottohistoria on pelastettavissa.

Tämä blogi käsittelee taloutta, velkoja ja säästämistä. Henkilökohtaisen talouden kuntoon saattaminen on usein elämänmittainen projekti, johon kannattaa myös sitoutua. Myös säästäminen on kannattavinta pitkällä aikajänteellä. Jos haluat säästää lapselle, kannattaa projekti aloittaa mahdollisimman varhain ja perehtyä etukäteen huolellisesti vaihtoehtoihin. Säästötilin tuotto on melko pieni, ja käytännössä inflaatio syö rahojen arvoa nopeammin kuin korko sitä lisää. Monet vanhemmat sijoittavatkin lapsensa varat osakkeisiin, joissa jopa 7 prosentin tuotto-odotus on realistinen.

Oman talouden suunnittelu alkaa siitä, että tulot ja menot kirjataan ylös. Kaikkien, pienimpienkin kulujen kirjaaminen tarkasti on tärkeää, sillä pienistä menoista, kuten kahvilakäynneistä tai parkkimaksuista, kertyy helposti ajan kuluessa suuri summa. Yhtä tärkeää on myös tulojen ja menojen tasapainottaminen. Jos tulo- ja menotilanne ei ole tasapainossa, täytyy joko hankkia lisää tuloja tai karsia menoja. Molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia ja kannattaa hyödyntää, jos taloudellinen tilanne on mennyt kovin kehnoksi. Jos lainoja on kertynyt paljon, kannattaa niistä yrittää päästä eroon mahdollisimman pian. Joskus yhden isomman lainan ottaminen pienten, suurikorkoisten lainojen maksamiseksi voi olla järkevää. Ole itse oman taloutesi herra!